×

Front-End Developer

Instruktor: Przemysław Sienkiewicz
Terminy: Rekrutacja właśnie trwa!
Czas trwania: 120 h
Cena: 10 000 zł (skorzystaj z dofinansowania)
Oprogramowanie: HTML 5, CSS 3, JavaScript, Ajax, Bootstrap, WordPress CMS, PHP

informacje

Szkolenie Front-End Developer Master Course dedykowany jest osobom, które będą zajmowały się tworzeniem stron internetowych, a szczególnie będą odpowiedzialne za wygląd strony oraz jej działanie po stronie klienta (odbiorcy). Po ukończeniu kursu będziesz umiał tworzyć i publikować profesjonalne strony WWW, które będą atrakcyjne wizualnie oraz dostosowane do wyszukiwarek i urządzeń mobilnych.

Szkolenie przygotowuje do zatrudnienia na stanowisku młodszego front-end developera lub do założenia własnej firmy zajmującej się tworzeniem witryn internetowych.

program

Ramowy program usługi

HTML 5

 • Jak działają strony WWW. Pojęcie serwera WWW i serwera DNS.
 • Paradygmaty języka HTML5.
 • Narzędzie wspomagające tworzenie stron WWW na przykładzie Visual Studio Code i rozszerzenia Emmet.
 • Znacznik HTML opisujące elementy tekstowe.
 • Znaczniki liniowe, a blokowe.
 • Tworzenie struktury witryny internetowej (kotwice oraz odnośniki lokalne i globalne).
 • Dodawanie grafiki na stronę WWW.
 • Optymalizacja plików graficznych.
 • Formaty grafiki wektorowej i rastrowej stosowane na stronach WWW.
 • Prawa autorskie i źródła materiałów wykorzystywanych w projekcie.
 • Muzyka i wideo na stronie WWW.
 • Dodawanie widgetów do dokumentu HTML.
 • Tworzenie list.
 • Tworzenie tabel.
 • Tworzenie formularzy.
 • Pliki lokalne, a zewnętrzne serwery dostarczania treści (CDN).
 • Zasady SEO i dostępności strony WWW.

 CSS3

 • Selektory, pseudo klasy i pseudo elementy.
 • Typografia w CSS.
 • Zmienne w CSS.
 • Modele doboru barw i sposoby ich zapisu w CSS.
 • Sposoby stalowania tła.
 • Rodzaje określania wielkości, marginesów i pozycjonowani pojemników lub sekcji.
 • Cienie i obramowanie.
 • Pseudo klasy i Pseudo elementy
 • Metodyki CSS na przykładzie BEM.
 • Flexbox, a grid – różne sposoby tworzenie układu strony.
 • Animacje i przekształcenia w CSS.

CMS

 • Instalacja systemu CMS na przykładzie platformy WordPress. Zarządzanie i obsługa systemu zarządzania treścią.
 • Zmiana konfiguracji przez zmiany w bazie danych.
 • Tworzenie szablonów stron w WordPress.
 • Tłumaczenie wtyczek i szablonów.
 • Konserwacja i zabezpieczenie systemu WordPress.

Tworzenie stron WWW

 • Kodowanie różnych układów stron WWW.
 • Narzędzia do projektowania interfejsów użytkownika i prototypownia na przykładzie Adobe xD oraz aplikacji Figma.
 • Projektowanie strony WWW z zastosowaniem zasad UX Design.
 • Tworzenie rozbudowanych zagnieżdżonych list. Tworzenia nawigacji opartej o listy.
 • Prezentacja danych w tabeli na stronie WWW.
 • Tworzenie rozbudowanych formularzy.
 • Projektowanie i tworzenie responsywnych witryn internetowych.
 • Wykorzystania frameworka CSS do tworzenia strony WWW, na przykładzie frameworka Bootstrap
 • Publikacja witryny w Internecie, podstawowa konfiguracja hostingu i domen.
 • Walidacja i testowanie strony internetowej.

JavaScript

 • JavaScript – wprowadzenie, struktury i typy danych oraz instrukcje warunkowe.
 • Instrukcje wyboru oraz pętle.
 • Funkcje i obsługa zdarzeń.
 • Obsługa formularzy przez JavaScript.
 • Manipulacja DOM i stylami CSS.
 • Asynchroniczne przesyłanie danych.
 • Frameworki w JavaScript na przykładzie Vue.js.

możliwość dofinansowania szkolenia dla osób powyżej 18 roku życia

Jak otrzymać dofinansowanie do naszego szkolenia?

Wybierz szkolenie, które Cię interesuje. Zgłoś się do nas, a my poszukamy odpowiedniego dofinansowania.