×

Projektowanie Ulotek, Folderów, Koszulek, Kalendarzy…

Trener: Tomasz Czech
Okres nauki: 48 h
Tryb zajęć: hormonogram szkolenia ustalany jest z grupą indywidualnie
Cena: 5000 zł (powyżej 3 uczestników cena podlega negocjacji)
Oprogramowanie: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Impozycjoner

informacje

Jeżeli Twoja firma kilkanaście razy w roku korzysta z usług graficznych, aby przygotować wizytówki, ulotki, kalendarze itp. a pracownicy administracji nie zawsze mają co robić… zamów dla nich to szkolenie koniecznie! Oszczędzisz na usługach, podniesiesz satysfakcję pracowników, zwiększysz wydajność pracy i zmniejszysz koszty.

umiejętności

 • profesjonalna kompozycja typografii
 • zasady ortografii cyfrowej
 • projektowanie wizytówek
 • projektowanie ulotek
 • projektowanie plakatów
 • projektowanie folderów
 • projektowanie broszur
 • projektowanie teczek
 • projektowanie kalendarzy firmowych
 • projektowanie produktów o kształtach nieregularnych
 • projektowanie reklam na pojazdy

zakres materiału

Grafika Wektorowa:

 • zaznaczanie, wyrównywanie i grupowanie obiektów wektorowych
 • praca z narzędziami do trace’owania
 • praca krzywymi Bazier’a w programach do grafiki wektorowej
 • tworzenie kształtów prostych i złożonych
 • podstawowe narzędzia do malowania wektorowego
 • przekształcanie i transformacja obiektów wektorowych
 • praca z tekstem
 • maskowanie i praca z obrazami bitmapowymi w programach do grafiki wektorowej
 • zaawansowana edycja dynamicznych pędzli wektorowych i praca z ich wykorzystaniem
 • tworzenie stylów graficznych, znakowych i akapitowych
 • praca z efektami
 • praca z symbolami
 • tryby mieszania warstw
 • aktywne wykorzystanie narzędzia perspektywy 3D
 • przygotowanie materiałów do druku, do internetu oraz na urządzenia mobilne

Skład Publikacji Cyfrowych i Drukowanych:

 • podstawowe narzędzia pracy w programach do składu publikacji (także elektronicznych)
 • praca z dokumentami wielostronicowymi i stronami wzorcowymi
 • praca z wątkami
 • sztuka łączenia grafiki bitmapowej z wektorową
 • style znakowe, akapitowe i obiektowe
 • zaawansowane style ramek i tabel
 • tworzenie dokumentów w formacie PDF extended
 • konwersja i łączenie różnych typów plików
 • tworzenie plików portfolio
 • tworzenie interaktywnych formularzy PDF
 • dodawanie elementów interaktywnych – łącza, przyciski, znaczniki
 • prowadzenia recenzji i komentarze
 • tworzenie prezentacji multimedialnych
 • umieszczanie plików audio, wideo i obiektów 3D w dokumentach do druku
 • dodawanie numeracji Batesa
 • korzystanie z narzędzi pomiarowych
 • dodawanie podpisów cyfrowych, zabezpieczeń i certyfikowanie dokumentów
 • praca ze stylami zagnieżdżonymi
 • CMS – praca z zastosowaniem Color Management System
 • impozycja
 • integracja programów graficznych z bazami danych
 • dokumenty personalizowane
 • zaawansowane techniki przygotowania materiałów do druku
 • separacje barwowe metodami GCR i UCR
 • praca z zastosowaniem skryptów
 • dokumenty multimedialne
 • zasady tworzenia publikacji elektronicznych
 • nowoczesne formaty publikacji elektronicznych i ich zastosowanie
 • preflight wewnętrzny i zewnętrzny
 • zaawansowany system zarządzania kolorem (także kalibracja urządzeń)
 • impozycji w programie Impozycjoner

certyfikaty

Szkolenie to zakończone jest egzaminem Young Design Academy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat Young Design Academy wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis posiadanych kwalifikacji zawodowych.

zapisz się do naszego Newslettera!