×

Rekrutuj do: Visual Design using Adobe Photoshop (ACA)

Szkolenia dla firm zaprojektowane zostały w odpowiedzi na sugestie przedsiębiorców dla których prowadziliśmy dotychczasowe szkolenia. Nie musisz być jednak przedsiębiorcą (ani nawet pracownikiem :), aby uczestniczyć w tym szkoleniu. Możesz np. zorganizować grupę 8 osób i negocjując cenę osiągnąć bardzo atrakcyjną ofertę szkoleniową. Po wypełnieniu poniższego formularza nasz pracownik skontaktuje się z Państwem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Young Design Academy z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 14/36, 16-070 Choroszcz. 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w procesie rekrutacji, tj. w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz przygotowania umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi szkoleniowej. 3. Young Design Academy nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. 4. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.