×

PROGRAMOWANIE – PYTHON – KIDS

Trener: Przemysław Sienkiewicz
Terminy: październik 2022 - czerwiec 2023
Rekrutacja: <10.09.2022
Okres nauki: 9 miesięcy (72 h)
Tryb zajęć: raz w tygodniu (2h)
Cena: 250 zł miesięcznie + jednorazowa opłata organizacyjna w wysokości 200 zł
Grupa wiekowa: 12-15

umiejętności

Język Python to język programowania wysokiego poziomu, który staje się jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Podczas zajęć dzieci i młodzież nauczą się od podstaw programować w języku Python. Będą tworzyć własne aplikacje konsolowe, programować roboty oraz tworzyć gry komputerowe.

zakres materiału

  • podstawowe pojęcia dotyczące programowania
  • wczytywanie i wyświetlanie danych
  • struktury danych (zmienne, tablice, zbiory)
  • podstawowe operacje i operatory
  • praca z napisami
  • instrukcje warunkowe i iteracyjne
  • funkcje i obiekty

certyfikaty

MODUŁ PROGRAMOWANIE – PYTHON – KIDS zakończony jest egzaminem wewnętrznym Young Design Academy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat Young Design Academy wraz z Zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawierającym opis efektów kształcenia.