×

Klasa Grafiki 3D Online

Trener: Piotr Deryng
Miejsce: Online
Terminy: październik 2022 - czerwiec 2023
Rekrutacja: < 10.09.2022
Okres nauki: 9 miesięcy (100 h)
Tryb zajęć: raz w tygodniu | 3 h
Cena: 4 500 zł. | 500 zł./mies.
Oprogramowanie: Blender, V-Ray
Grupa wiekowa: 16+

informacje

Klasa Grafiki 3D ma za zadanie w pełni profesjonalnie i kompleksowo przygotować ucznia do pracy w zakresie modelowania, teksturowania, oświetlania, animowania i renderowania z wykorzystaniem programu 3ds max oraz silników renderujących V-ray i Maxwell.

umiejętności

 • projektowanie wizualizacji architektonicznych
 • projektowanie wizualizacji outdoor
 • projektowanie wizualizacji indoor
 • projektowanie wizualizacji produktowych
 • animowanie obiektów
 • animowanie postaci
 • zaawansowane techniki renderowania w silniku V-ray

zakres materiału

 • modelowanie w trybie Editable Poly
 • korzystanie z kształtów i splajnów
 • eksportowanie materiałów pomocniczych z programów 2D
 • podstawowe oświetlanie obiektów
 • umieszczanie i tworzenie map HDRI
 • zaawansowane techniki oświetlania V-ray
 • tworzenie i nakładanie materiałów
 • mapowanie obiektów pod tekstury
 • tworzenie własnych tekstur i materiałów
 • tworzenie kamer i odpowiednie dobieranie ich parametrów do sceny
 • stosowanie systemu cząsteczek i symulacji (mgły, pyłki, płyny, etc.)
 • podstawy animacji, układ kostno-ruchowy
 • tworzenie i stylizowanie włosów
 • korzystanie z wtyczek zewnętrznych
 • zasady kompozycji sceny i obiektów

certyfikaty

Klasa Grafiki 3D zakończona jest egzaminem Young Design Academy.

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu Young Design Academy absolwent otrzymuje certyfikat Young Design Academy wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis efektów uczenia się oraz zdobytych kompetencji.