×

Rekrutuj do: Montaż i kolor korekcja w DaVinci Resolve 15 – BASIC

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Young Design Academy z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 14/36, 16-070 Choroszcz.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w procesie rekrutacji, tj. w celu potwierdzenia zgłoszenia, potwierdzenia obecności oraz w celu przygotowania umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi szkoleniowej.
3. Young Design Academy nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
4. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.