×

Projektowanie Bannerów Internetowych

Trener: Tomasz Czech
Okres nauki: 48 h
Tryb zajęć: hormonogram szkolenia ustalany jest z grupą indywidualnie
Cena: 5000 zł (powyżej 3 uczestników cena podlega negocjacji)
Oprogramowanie: Adobe Animate, Adobe Edge Animate, Adobe Flash Professional

umiejętności

 • projektowanie interaktywnych animacji html5 & javascript
 • projektowanie interaktywnych animacji swf (flash)
 • programowanie w języku javascript
 • programowanie w języku actionscript 3.0
 • projektowanie interaktywnych bannerów internetowych html5, javascript oraz swf (flash)

zakres materiału

 • praca ze sceną i biblioteką
 • rodzaje klatek i ich zastosowanie
 • rodzaje animacji i ich zastosowanie
 • techniki pracy z symbolami
 • praca z tekstem
 • składnia języków ActionScript 3.0 i JavaScript
 • zmienne i właściwości
 • funkcje, procedury, metody
 • instrukcje warunkowe, iteracje, powtórzenia
 • komunikacja, zdarzenia i kontrolowanie osi czasu
 • żądania http, komunikacja zewnętrzna i wczytywanie zasobów zewnętrznych
 • dynamiczne pola tekstowe i łańcuchy znaków
 • regular expression
 • klasy Math, Date i Timer
 • eksport projektu do formatów swf, webGL, HTML5, javaScript, android .apk

certyfikaty

Szkolenie Projektowanie bannerów internetowych zakończone jest egzaminem Young Design Academy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat Young Design Academy wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis posiadanych kwalifikacji zawodowych.