×

Moduł GRAFIKA PRO – desktop design

Moduły dla szkół prywatnych do szkolenia dostępne wyłącznie dla naszych szkół partnerskich.
Jesteśmy otwarci na współpracę, jeżeli więc chcielibyście Państwo nawiązać współpracę z naszą firmą – zapraszamy do kontaktu.

Moduły dla szkół prywatnych to szkolenia dostosowane do trybu zajęć szkół MEN. Rekrutacja do modułów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem szkoły partnerskiej. Każdy moduł trwa 9 miesięcy (od października do czerwca), a rekrutacja odbywa się w ciągu pierwszych dwóch tygodni września.

Trener: Tomasz Czech
Termin: 01.10.2017 - 30.06.2018
Rekrutacja: 01.09.2017 - 21.09.2017
Okres nauki: 30 tygodni - 60 h
Tryb zajęć: raz w tygodniu (2h)
Cena: 150 zł miesięcznie + jednorazowa opłata organizacyjna w wysokości 200 zł
Oprogramowanie: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe Edge Animate, Adobe Edge Reflow, Webflow
Grupa wiekowa: 10-15

informacje

Moduł Grafika PRO – desktop design jest kontynuacją modułu Grafika BASIC. Uczy profesjonalnych technik pracy w takich programach, jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe Edge Animate, Adobe Edge Reflow, Webflow. Uczniowie, którzy będą rzetelnie pracować osiągną profesjonalne umiejętności pozwalające odnalezienie się na rynku pracy. Bez problemu również powinni dostać się na kierunki studiów związane z grafiką komputerową.

umiejętności

 • projektowanie Layoutów www
 • projektowanie interaktywnych mockupów www
 • projektowanie fotomanipulacji na potrzeby filmów lub gier
 • profesjonalna korekcja i retusz fotografii
 • projektowanie layoutów na urządzenia mobilne (Human Interface, Material Design)
 • projektowanie ilustracji wektorowych
 • projektowanie ikon i infografik
 • projektowanie publikacji cyfrowych (Folio, Mag+, Epub 3.0)
 • projektowanie czasopism i książek
 • projektowanie wykrojników, lakierów i bigów
 • projektowanie na kształty nieregularne (np. Arrinera Husaria GT)
 • projektowanie nadruków i naszywek na odzież
 • impozycja
 • projektowanie animowanych i interaktywnych bannerów reklamowych
 • projektowanie animacji html5 i css
 • projektowanie animowanych reklam do cyfrowych publikacji
 • projektowanie okładek książek, cd, dvd i blue-ray
 • projektowanie folderów reklamowych firm
 • projektowanie gazetek reklamowych
 • preflight wewnętrzny i zewnętrzny

zakres materiału

Grafika Bitmapowa:

 • praca z wykorzystaniem tabletu graficznego
 • praca z paletami, narzędziami i warstwami
 • zaznaczanie proste i zaawansowan
 • kadrowanie i wyrównywanie obrazu
 • podstawowe narzędzia do malowania
 • praca z tekstem
 • podstawowa strategia korekcji fotografii
 • ustawianie prawidłowego balansu bieli
 • ustawianie prawidłowych punktów świateł i cieni
 • rozmycie i wyostrzanie
 • warstwy korekcyjne
 • praca na maskach bitmapowych, wektorowych i kanały alpha
 • style, kompozycje warstw i akcje
 • podstawowe techniki retuszu fotografii
 • zmiana koloru oczu, włosów i skóry
 • usuwanie obiektów ze zdjęć
 • usuwanie artefaktów skóry
 • cyfrowy makijaż
 • punktowa korekcja świateł i cieni
 • punktowa korekcja ostrości
 • przekształcanie i montaż warstw
 • collage, fotomontaż i fotomanipulacja
 • filtry i efekty
 • tryby mieszania warstw
 • numeryczne określenie kolorów w przestrzeniach RGB, CMYK, La*b*
 • rozpoznawanie koloru wg. jego wartości numerycznej z dowolnej przestrzeni barwowej
 • podstawowe zasady kompozycji
 • podstawowe zasady doboru barw i tworzenia palet barwowych
 • przygotowanie projektów do druku lub do internetu
 • praca z obiektami i filtrami inteligentnymi
 • tworzenie własnych bibiotek pędzli, stylów graficznych i próbek kolorów
 • praca między programowa z wykorzystaniem chmury CC
 • korekcja obrazu za pomocą krzywych
 • praca krzywymi Beziera’a – tworzenie i edycja obiektów wektorowych
 • praca w przestrzeni LAB
 • wyostrzanie zaawansowane
 • wywoływanie i edycja zdjęć w formacie RAW
 • bracketing i techniki HDR oraz Photomerge
 • korekcja z zastosowaniem mieszania kanałów
 • zaawansowany retusz fotografii
 • CMS – praca z zastosowaniem Color Management System
 • tworzenie własnych profili ICC
 • techniki tworzenia Sprite’ów na potrzeby gier
 • techniki fotomanipulacji
 • podstawy Digital Paiting
 • Matte Painting
 • projektowanie layout’ów stron internetowych
 • praca z wykorzystaniem płynnych układów siatek i Artboard’ów Photoshop’a
 • projektowanie graficznych interfejsów użytkownika
 • zasady projektowania layout’ów aplikacji mobilnych dla środowiska iOS
 • zasady projektowania layout’ów aplikacji mobilnych dla środowiska Android
 • zasady projektowania layout’ów aplikacji mobilnych dla środowiska Windows
 • projektowane responsywnych mock-up’ów stron internetowych
 • projektowanie interaktywnych i animowanych mock’ów stron internetowych
 • projektowanie animacji poklatkowej
 • edycja wideo w Photoshopie
 • projektowanie 3D: oświetlanie, teksturowanie, renderowanie

Grafika Wektorowa:

 • zaznaczanie, wyrównywanie i grupowanie obiektów wektorowych
 • praca z narzędziami do trace’owania
 • praca krzywymi Bazier’a w programach do grafiki wektorowej
 • tworzenie kształtów prostych i złożonych
 • podstawowe narzędzia do malowania wektorowego
 • przekształcanie i transformacja obiektów wektorowych
 • praca z tekstem
 • maskowanie i praca z obrazami bitmapowymi w programach do grafiki wektorowej
 • zaawansowana edycja dynamicznych pędzli wektorowych i praca z ich wykorzystaniem
 • tworzenie stylów graficznych, znakowych i akapitowych
 • praca z efektami
 • praca z symbolami
 • tryby mieszania warstw
 • aktywne wykorzystanie narzędzia perspektywy 3D
 • tworzenie obiektów 3D
 • techniki tworzenia Sprite’ów na potrzeby gier
 • przygotowanie materiałów do druku, do internetu oraz na urządzenia mobilne

Skład Publikacji Cyfrowych i Drukowanych:

 • podstawowe narzędzia pracy w programach do składu publikacji (także elektronicznych)
 • praca z dokumentami wielostronicowymi i stronami wzorcowymi
 • praca z wątkami
 • sztuka łączenia grafiki bitmapowej z wektorową
 • style znakowe, akapitowe i obiektowe
 • zaawansowane style ramek i tabel
 • tworzenie dokumentów w formacie PDF extended
 • konwersja i łączenie różnych typów plików
 • tworzenie plików portfolio
 • tworzenie interaktywnych formularzy PDF
 • dodawanie elementów interaktywnych – łącza, przyciski, znaczniki
 • prowadzenia recenzji i komentarze
 • tworzenie prezentacji multimedialnych
 • umieszczanie plików audio, wideo i obiektów 3D w dokumentach do druku
 • dodawanie numeracji Batesa
 • korzystanie z narzędzi pomiarowych
 • dodawanie podpisów cyfrowych, zabezpieczeń i certyfikowanie dokumentów
 • praca ze stylami zagnieżdżonymi
 • CMS – praca z zastosowaniem Color Management System
 • impozycja
 • integracja programów graficznych z bazami danych
 • dokumenty personalizowane
 • zaawansowane techniki przygotowania materiałów do druku
 • separacje barwowe metodami GCR i UCR
 • praca z zastosowaniem skryptów
 • dokumenty multimedialne
 • zasady tworzenia publikacji elektronicznych
 • nowoczesne formaty publikacji elektronicznych i ich zastosowanie
 • preflight wewnętrzny i zewnętrzny
 • zaawansowany system zarządzania kolorem (także kalibracja urządzeń)
 • impozycji w programie Impozycjoner

Animacja i interaktywne bannery reklamowe:

 • praca ze sceną i biblioteką
 • rodzaje klatek i ich zastosowanie
 • rodzaje animacji i ich zastosowanie
 • techniki pracy z symbolami
 • praca z tekstem
 • składnia języków ActionScript 3.0 i JavaScript
 • zmienne i właściwości
 • funkcje, procedury, metody
 • instrukcje warunkowe, iteracje, powtórzenia
 • komunikacja, zdarzenia i kontrolowanie osi czasu
 • żądania http, komunikacja zewnętrzna i wczytywanie zasobów zewnętrznych
 • dynamiczne pola tekstowe i łańcuchy znaków
 • regular expression
 • klasy Math, Date i Timer
 • eksport projektu do formatów swf, webGL, HTML5, javaScript, android .apk

certyfikaty

Moduł GRAFIKA PRO – desktop design zakończony jest egzaminem Young Design Academy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat Young Design Academy wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis posiadanych kwalifikacji zawodowych.